بورس مثبت شد/ جلسه مهم صالح‌آبادی و عشقی درباره نرخ بهره بین بانکی

بورس مثبت شد/ جلسه مهم صالح‌آبادی و عشقی درباره نرخ بهره بین بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با رییس سازمان بورس گفت: دغدغه بازار سرمایه، دغدغه ...

جلسه مهم صالح‌آبادی و عشقی درباره نرخ بهره بین بانکی

جلسه مهم صالح‌آبادی و عشقی درباره نرخ بهره بین بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با رییس سازمان بورس گفت: دغدغه بازار سرمایه، دغدغه ...

چرا آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی کند شد؟ / ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در دولت سیزدهم

چرا آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی کند شد؟ / ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در دولت سیزدهم

کارشناس پولی و بانکی گفت: آمارهای پولی نشان می‌دهد که بانک مرکزی به دنبال کنترل ...

چرا آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی کند شد؟ / ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در دولت سیزدهم

چرا آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی کند شد؟ / ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در دولت سیزدهم

کارشناس پولی و بانکی گفت: آمارهای پولی نشان می‌دهد که بانک مرکزی به دنبال کنترل ...

عوامل موثر بر کاهش نقدینگی چیست؟

عوامل موثر بر کاهش نقدینگی چیست؟

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اصلاح و بهبود ساختار بودجه دولت از حیث درآمد و مخارج، ...

عوامل موثر بر کاهش نقدینگی چیست؟

عوامل موثر بر کاهش نقدینگی چیست؟

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اصلاح و بهبود ساختار بودجه دولت از حیث درآمد و مخارج، ...

انضباط پولی و مالی دولت نتیجه داد/ کاهش نقدینگی نتیجه سیاست انقباضی

انضباط پولی و مالی دولت نتیجه داد/ کاهش نقدینگی نتیجه سیاست انقباضی

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی با جدیت بیشتری سیاست کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می‌کند ...

انضباط پولی و مالی دولت نتیجه داد/ کاهش نقدینگی نتیجه سیاست انقباضی

انضباط پولی و مالی دولت نتیجه داد/ کاهش نقدینگی نتیجه سیاست انقباضی

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی با جدیت بیشتری سیاست کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می‌کند ...

بهبود متغییرهای پولی نشانه عدم استقراض دولت است

بهبود متغییرهای پولی نشانه عدم استقراض دولت است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اطلاعات منتشر شده نشان می دهد، دولت کنترل بازار ...

بهبود متغییرهای پولی نشانه عدم استقراض دولت است

بهبود متغییرهای پولی نشانه عدم استقراض دولت است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اطلاعات منتشر شده نشان می دهد، دولت کنترل بازار ...