صدور «شیلات کارت» توسط بانک کشاورزی برای حمایت از آبزی‌پروری

صدور «شیلات کارت» توسط بانک کشاورزی برای حمایت از آبزی‌پروری

بانک کشاورزی در راستای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و در حمایت از واحدهای تولیدی و مراکز ...

صدور «شیلات کارت» توسط بانک کشاورزی برای حمایت از آبزی‌پروری

صدور «شیلات کارت» توسط بانک کشاورزی برای حمایت از آبزی‌پروری

بانک کشاورزی در راستای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و در حمایت از واحدهای تولیدی و مراکز ...

پرداخت یک هزار و ۶۳۶ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی

پرداخت یک هزار و ۶۳۶ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی

شعب بانک کشاورزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ماه جمعا ۱۶۳۶ میلیارد ریال ...

پرداخت یک هزار و ۶۳۶ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی

پرداخت یک هزار و ۶۳۶ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی

شعب بانک کشاورزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ماه جمعا ۱۶۳۶ میلیارد ریال ...

پرداخت ۱۵۰ هزارمیلیارد ریال از مطالبات گندمکاران توسط بانک کشاورزی

پرداخت ۱۵۰ هزارمیلیارد ریال از مطالبات گندمکاران توسط بانک کشاورزی

سرپرست بانک کشاورزی، از پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران توسط این بانک ...

پرداخت ۱۵۰ هزارمیلیارد ریال از مطالبات گندمکاران توسط بانک کشاورزی

پرداخت ۱۵۰ هزارمیلیارد ریال از مطالبات گندمکاران توسط بانک کشاورزی

سرپرست بانک کشاورزی، از پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران توسط این بانک ...

واریز بیش از ۳۲۵ هزار میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی

واریز بیش از ۳۲۵ هزار میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی

با عاملیت بانک کشاورزی تا نیمه تیرماه سال جاری، بیش از ۳۲۵ هزار میلیارد ریال ...

رشد ۲۱۰ درصدی پرداخت تسهیلات دام و طیور در بانک کشاورزی

رشد ۲۱۰ درصدی پرداخت تسهیلات دام و طیور در بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ...

رشد ۲۱۰ درصدی پرداخت تسهیلات دام و طیور در بانک کشاورزی

رشد ۲۱۰ درصدی پرداخت تسهیلات دام و طیور در بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ...

رشد ۷۸ درصدی پرداخت تسهیلات زراعت در بانک کشاورزی

رشد ۷۸ درصدی پرداخت تسهیلات زراعت در بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات ...