اقتصاد مردمی با حذف ارز ترجیحی محقق می‌شود/ نوسانات اقتصادی تابستان ۱۴۰۰ کنترل شد

اقتصاد مردمی با حذف ارز ترجیحی محقق می‌شود/ نوسانات اقتصادی تابستان ۱۴۰۰ کنترل شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شش ماهه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، نیازمند ثبات ...

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ منشاء نوسانات ارزی و فشار بر بودجه‌

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ منشاء نوسانات ارزی و فشار بر بودجه‌

معاون وزیر اقتصاد یکی از راه‌های کنترل تورم را کاهش نوسانات ارزی عنوان کرد و ...