اخذ مالیات هوشمند و عادلانه با راه‌اندازی سامانه مودیان فراهم می‌شود

اخذ مالیات هوشمند و عادلانه با راه‌اندازی سامانه مودیان فراهم می‌شود

نماینده مجلس با تاکید بر اینکه منبع اصلی درآمد پایدار دولت باید مالیات باشد، گفت: ...

سامانه مودیان از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها جلوگیری می‌کند

سامانه مودیان از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها جلوگیری می‌کند

یک کارشناس اقتصادی گفت: سامانه مودیان مالیاتی از نیازهای اساسی نظام اقتصادی کشور است که ...

سامانه مودیان، ابزاری هوشمند برای دریافت عادلانه مالیات است

سامانه مودیان، ابزاری هوشمند برای دریافت عادلانه مالیات است

یک اقتصاددان سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را یک ابزار هوشمند در راستای دریافت عادلانه ...

سامانه مودیان، ابزاری هوشمند برای دریافت عادلانه مالیات است

سامانه مودیان، ابزاری هوشمند برای دریافت عادلانه مالیات است

یک اقتصاددان سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را یک ابزار هوشمند در راستای دریافت عادلانه ...

اجرای سامانه مؤدیان با مخالفت‌های فراریان مالیاتی روبروست

اجرای سامانه مؤدیان با مخالفت‌های فراریان مالیاتی روبروست

رحیم زارع عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گرچه اجرای سامانه ...

اجرای سامانه مؤدیان با مخالفت‌های فراریان مالیاتی روبروست

اجرای سامانه مؤدیان با مخالفت‌های فراریان مالیاتی روبروست

رحیم زارع عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گرچه اجرای سامانه ...

سوداگران در تور مالیاتی سامانه مودیان

سوداگران در تور مالیاتی سامانه مودیان

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با راه‌اندازی سامانه مودیان، کشور به ...

سوداگران در تور مالیاتی سامانه مودیان

سوداگران در تور مالیاتی سامانه مودیان

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با راه‌اندازی سامانه مودیان، کشور به ...

امیدواریم مجلس به‌زودی قانون مالیات بر سوداگری را تصویب کند

امیدواریم مجلس به‌زودی قانون مالیات بر سوداگری را تصویب کند

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیات بر سوداگری به‌زودی ...

امیدواریم مجلس به‌زودی قانون مالیات بر سوداگری را تصویب کند

امیدواریم مجلس به‌زودی قانون مالیات بر سوداگری را تصویب کند

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیات بر سوداگری به‌زودی ...