۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی برای صاحبان مشاغل با تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰

۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی برای صاحبان مشاغل با تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیات عملکرد سال ...

مدیریت بدون صلاحیت‌های حرفه‌ای و دانش سبب اتلاف منابع می‌شود

مدیریت بدون صلاحیت‌های حرفه‌ای و دانش سبب اتلاف منابع می‌شود

کارشناس امور اقتصادی گفت: مدیریت بدون داشتن صلاحیت‌های حرفه‌ای و دانش تخصصی سبب اتلاف منابع ...

حمایت بانک ملی ایران از مشاغل خانگی با پرداخت بیش از ۷۰۷ میلیارد ریال تسهیلات

حمایت بانک ملی ایران از مشاغل خانگی با پرداخت بیش از ۷۰۷ میلیارد ریال تسهیلات

بانک ملی ایران به منظور ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، رویکرد حمایت از بازار اشتغال ...

درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد افزایش یافت

درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد افزایش یافت

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۰ ...

درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد افزایش یافت

درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد افزایش یافت

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۰ ...

تسهیلات تکلیفی در قالب لایحه دولت تصویب می‌شود

تسهیلات تکلیفی در قالب لایحه دولت تصویب می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصوبات تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به کمیسیون برگشت تا در قالب ...

تسهیلات تکلیفی در قالب لایحه دولت تصویب می‌شود

تسهیلات تکلیفی در قالب لایحه دولت تصویب می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصوبات تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به کمیسیون برگشت تا در قالب ...

بکارگیری تسهیلات قرض‌الحسنه در مسیر مشاغل خرد و خانگی

بکارگیری تسهیلات قرض‌الحسنه در مسیر مشاغل خرد و خانگی

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت یکی از مهم‌ترین کاربردهای قرض‌الحسنه را استفاده از تسهیلاتی از این ...

بکارگیری تسهیلات قرض‌الحسنه در مسیر مشاغل خرد و خانگی

بکارگیری تسهیلات قرض‌الحسنه در مسیر مشاغل خرد و خانگی

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت یکی از مهم‌ترین کاربردهای قرض‌الحسنه را استفاده از تسهیلاتی از این ...

جریمه مالیاتی ۳۰ درصدی واحدهای صنفی در صورت کارت به کارت با مشتری

جریمه مالیاتی ۳۰ درصدی واحدهای صنفی در صورت کارت به کارت با مشتری

رئیس مرکز تنظیم مقرارت سازمان امور مالیاتی گفت: آن دسته از واحد هایی که اظهار ...