۴۷ سال حبس برای فرار مالیاتی خانوادگی

۴۷ سال حبس برای فرار مالیاتی خانوادگی

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با پیگیری قضایی سازمان ...

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی ...

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی ...

خط قرمزی در برخورد با فرار مالیاتی نداریم

خط قرمزی در برخورد با فرار مالیاتی نداریم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت:در برخورد با مفاسد اداری و مبارزه با فرار ...

شناسایی مودیان مالیاتی فراری/ مالیات بر تراکنش بانکی نداریم

شناسایی مودیان مالیاتی فراری/ مالیات بر تراکنش بانکی نداریم

رییس کل سازمان مالیاتی اعلام کرد: با بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص از فعالیت‌هایی که مالیات آنها پرداخت نشده، مالیات ...

شناسایی مودیان مالیاتی فراری/ مالیات بر تراکنش بانکی نداریم

شناسایی مودیان مالیاتی فراری/ مالیات بر تراکنش بانکی نداریم

رییس کل سازمان مالیاتی اعلام کرد: با بررسی تراکنش‌های بانکی اشخاص از فعالیت‌هایی که مالیات آنها پرداخت نشده، مالیات ...