مختار مسعود: هم‌ و غم ایسنا جامعه است، تا منافع این و آن گروه

مختار مسعود: هم‌ و غم ایسنا جامعه است، تا منافع این و آن گروه

مختار مسعود، روزنامه‌نگار درباره‌ ایسنا می‌گوید: کمتر دیده‌ام ایسنا، تحت تاثیر جریان‌های سیاسی قرار بگیرد. ...

خسرو نقیبی مهمان «کتاب‌باز» شد

خسرو نقیبی مهمان «کتاب‌باز» شد

امشب ‌سه‌شنبه هفتم آبان ماه، سروش صحت در برنامه «کتاب‌باز» ساعت ۲۰ میزبان خسرو نقیبی، ...

خسرو نقیبی مهمان «کتاب‌باز» شد

خسرو نقیبی مهمان «کتاب‌باز» شد

امشب ‌سه‌شنبه هفتم آبان ماه، سروش صحت در برنامه «کتاب‌باز» ساعت ۲۰ میزبان خسرو نقیبی، ...

خسرو نقیبی مهمان «کتاب‌باز» شد

خسرو نقیبی مهمان «کتاب‌باز» شد

امشب ‌سه‌شنبه هفتم آبان ماه، سروش صحت در برنامه «کتاب‌باز» ساعت ۲۰ میزبان خسرو نقیبی، ...

خسرو نقیبی مهمان «کتاب‌باز» شد

خسرو نقیبی مهمان «کتاب‌باز» شد

امشب ‌سه‌شنبه هفتم آبان ماه، سروش صحت در برنامه «کتاب‌باز» ساعت ۲۰ میزبان خسرو نقیبی، ...