بازگشت بیش از ۱۰۰ طرح راکد و نیمه تمام به چرخه تولید

بازگشت بیش از ۱۰۰ طرح راکد و نیمه تمام به چرخه تولید

بانک کشاورزی در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۱۰۰ طرح راکد و نیمه تمامی ...

بازگشت ۵ هزار میلیارد ریال کالا به چرخه تولید

بازگشت ۵ هزار میلیارد ریال کالا به چرخه تولید

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: حدود ۵ هزار میلیارد ریال کالا در ۵ ماه نخست ...

بازگشت ۵ هزار میلیارد ریال کالا به چرخه تولید

بازگشت ۵ هزار میلیارد ریال کالا به چرخه تولید

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: حدود ۵ هزار میلیارد ریال کالا در ۵ ماه نخست ...