بهبود خدمات دهی بازار سرمایه با رقابت شرکت‌های سپرده‌گذای

بهبود خدمات دهی بازار سرمایه با رقابت شرکت‌های سپرده‌گذای

محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرکت سپرده گذاری، شرکتی است ...

بهبود خدمات دهی بازار سرمایه با رقابت شرکت‌های سپرده‌گذاری

بهبود خدمات دهی بازار سرمایه با رقابت شرکت‌های سپرده‌گذاری

به دنبال اجرایی شدن دستورالعمل اعطای مجوز سپرده‌گذاری، رقابت بین شرکت‌های سپرده‌گذاری شکل می‌گیرد که ...

تهیه دستورالعمل اعطای مجوز سپرده‌گذاری در دستورکار قرار گرفت

تهیه دستورالعمل اعطای مجوز سپرده‌گذاری در دستورکار قرار گرفت

طرح تدوین دستورالعمل اعطای مجوز سپرده‌گذاری به معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران واگذار شد.