مشکل حذف شاملو و فروغ نیست

مشکل حذف شاملو و فروغ نیست

زهیر توکلی با بیان این‌که کتاب‌های درسی خیلی ضعیف هستند، مشکل را ساختار نظام آموزشی ...

مشکل حذف شاملو و فروغ نیست

مشکل حذف شاملو و فروغ نیست

زهیر توکلی با بیان این‌که کتاب‌های درسی خیلی ضعیف هستند، مشکل را ساختار نظام آموزشی ...

دفاع از تغییرات کتاب‌های درسی ادبیات

دفاع از تغییرات کتاب‌های درسی ادبیات

یکی از اعضای گروه تألیف کتاب‌های درسی ادبیات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به انتقادهای ...

واکنش سازمان پژوهش به انتشار لیست حذفیات کتب فارسی

واکنش سازمان پژوهش به انتشار لیست حذفیات کتب فارسی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی موارد مطرح شده در فضای مجازی در خصوص حذف برخی ...

جای خالی سعدی در کتاب‌های درسی

جای خالی سعدی در کتاب‌های درسی

محمدرضا خالصی با اشاره به استفاده از اندیشه‌ها و آموزه‌های اخلاقی سعدی در کتاب‌های درسی ...