عده‌ای نگران ارتقای جایگاه گردشگری ایرانند

عده‌ای نگران ارتقای جایگاه گردشگری ایرانند

وزیر گردشگری عمان گفت: عده‌ای نگران ارتقای جایگاه گردشگری ایرانند.

میانگین مطالعه : ۱۳ دقیقه، میانگین مصرف اینترنت: ۱۶۹ دقیقه، میانگین  مشاهده تلویزیون: ۷۲ دقیقه

میانگین مطالعه : ۱۳ دقیقه، میانگین مصرف اینترنت: ۱۶۹ دقیقه، میانگین مشاهده تلویزیون: ۷۲ دقیقه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص پایین بودن سرانه مطالعه در کشور نسبت به ...

بررسی حاشیه‌ها در مورد پوشش نامتعارف برخی هنرمندان در جلسه دوازدهم آبان کمیسیون فرهنگی

بررسی حاشیه‌ها در مورد پوشش نامتعارف برخی هنرمندان در جلسه دوازدهم آبان کمیسیون فرهنگی

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کمیسیون هنوز تصمیمی در مورد ...