آئین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های تسهیل‌گر ابلاغ شد

آئین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های تسهیل‌گر ابلاغ شد

آئین‌نامه تاسیس و بهره‌برداری شرکت‌های تسهیل‌گر ارائه خدمات تشخیصی درمانی به گردشگران سلامت، تدوین و ...