رئیس صنف مدیران و دستیاران تدارکات سینما مشخص شد

رئیس صنف مدیران و دستیاران تدارکات سینما مشخص شد

مجید امانی‌زاده، رئیس صنف مدیران و دستیاران تدارکات سینما شد.

حق عضویت خانه موسیقی افزایش می یابد

حق عضویت خانه موسیقی افزایش می یابد

حق عضویت خانه موسیقی ایران تا پایان فصل بهار سال جاری افزایش خواهد یافت.

حق عضویت خانه موسیقی افزایش می یابد

حق عضویت خانه موسیقی افزایش می یابد

حق عضویت خانه موسیقی ایران تا پایان فصل بهار سال جاری افزایش خواهد یافت.

خانم بازیگر رئیس شد

خانم بازیگر رئیس شد

ساعت24 - هیئت مدیره جدید انجمن صنفی بازیگران سینما مشخص شدند.

فاطمه معتمد آریا رییس شد!

فاطمه معتمد آریا رییس شد!

هیات مدیره جدید انجمن صنفی بازیگران سینما مشخص شدند.