"هفت خان رستم" در سال جدید به صحنه بر می گردد

"هفت خان رستم" در سال جدید به صحنه بر می گردد

بهاره جهاندوست گفت: به دعوت داوود فتحعلی‌بیگی نمایش- موسیقی "هفت خان رستم"در جشنواره آئینی سنتی ...