همدان میزبان ‌اجلاس اعضای وابسته به سازمان جهانی گردشگری

همدان میزبان ‌اجلاس اعضای وابسته به سازمان جهانی گردشگری

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر گفت: شرکت سیاحتی علیصدر برنامه های زیادی را برای بعد از ...