واکنش سازمان پژوهش به انتشار لیست حذفیات کتب فارسی

واکنش سازمان پژوهش به انتشار لیست حذفیات کتب فارسی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی موارد مطرح شده در فضای مجازی در خصوص حذف برخی ...

علاقه‌ای که با نگرانی همراه است

علاقه‌ای که با نگرانی همراه است

یک مدرس ادبیات می‌گوید: در میان رشته‌های علوم انسانی نگاه سطح پایینی به رشته‌های ادبیات، ...

هنر ادبیات به یک چیز ماشینی تبدیل شده است

هنر ادبیات به یک چیز ماشینی تبدیل شده است

یک معلم ادبیات فارسی می‌گوید: کنکور و تستی‌ شدن کلاس‌ها به همه درس‌ها از جمله ...