«سردار شهید ملی» در خاطر ملت ایران ماندگار خواهد بود

«سردار شهید ملی» در خاطر ملت ایران ماندگار خواهد بود

به دنبال شهادت فرمانده سپاه قدس و همرزمانش، مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در پیامی ...

نخستین جشنواره نام‌آوران ماندگار کیش برگزار شد

نخستین جشنواره نام‌آوران ماندگار کیش برگزار شد

نخستین جشنواره نام‌آوران ماندگار کیش با هدف ارتقاء کیفی گردشگری از طریق تعامل نخبگان علمی ...

«رابرت دی‌نیرو» جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت می‌کند

«رابرت دی‌نیرو» جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت می‌کند

رابرت دی‌نیرو بازیگر کهنه‌کار سینما با دریافت جایزه انجمن بازیگران فدراسیون هنرمندان رادیو و تلویزیون ...

«رابرت دی‌نیرو» جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت می‌کند

«رابرت دی‌نیرو» جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت می‌کند

رابرت دی‌نیرو بازیگر کهنه‌کار سینما با دریافت جایزه انجمن بازیگران فدراسیون هنرمندان رادیو و تلویزیون ...

جایزه یک عمر دستاورد هنری برای رابرت دنیرو/ ۸نقش ماندگار معرفی شد

جایزه یک عمر دستاورد هنری برای رابرت دنیرو/ ۸نقش ماندگار معرفی شد

رابرت دنیرو بازیگر کهنه‌کار سینما با دریافت جایزه انجمن بازیگران فدراسیون هنرمندان رادیو و تلویزیون ...

جایزه یک عمر دستاورد هنری برای رابرت دنیرو/ ۸نقش ماندگار معرفی شد

جایزه یک عمر دستاورد هنری برای رابرت دنیرو/ ۸نقش ماندگار معرفی شد

رابرت دنیرو بازیگر کهنه‌کار سینما با دریافت جایزه انجمن بازیگران فدراسیون هنرمندان رادیو و تلویزیون ...