مدیرعامل خبرگزاری رضوی استعفا داد

مدیرعامل خبرگزاری رضوی استعفا داد

سید جلال فیاضی از سمت مدیر عاملی خبرگزاری رضوی استعفا داد.

مدیرعامل خبرگزاری رضوی استعفا کرد

مدیرعامل خبرگزاری رضوی استعفا کرد

سید جلال فیاضی از سمت مدیر عاملی خبرگزاری رضوی استعفا کرد.

نظر هیات منصفه مطبوعات درباره روزنامه بهار و ماهنامه بهار جاودانه

نظر هیات منصفه مطبوعات درباره روزنامه بهار و ماهنامه بهار جاودانه

جلسه رسیدگی به پرونده های ماهنامه «بهار جاودانه» و روزنامه «بهار» صبح امروز (یکشنبه) 13 ...