راه‌اندازی رشته «هنرهای نمایشی سنتی» در دانشگاه فرشچیان

راه‌اندازی رشته «هنرهای نمایشی سنتی» در دانشگاه فرشچیان

رشته «هنرهای نمایشی سنتی» در دانشگاه استاد فرشچیان دایر می‌شود.

برتری فیلم کوتاه 'تشریح' سیاوش شهابی در جشنواره النواة بیروت

برتری فیلم کوتاه 'تشریح' سیاوش شهابی در جشنواره النواة بیروت

"انسان و محیط زیست " عنوان هفتمین جشنواره سینمایی جایزه نواة۲۰۱۹ که شب گذشته از ...

برتری فیلم کوتاه 'تشریح' سیاوش شهابی در جشنواره النواة بیروت

برتری فیلم کوتاه 'تشریح' سیاوش شهابی در جشنواره النواة بیروت

"انسان و محیط زیست " عنوان هفتمین جشنواره سینمایی جایزه نواة۲۰۱۹ که شب گذشته از ...

برتری فیلم کوتاه 'تشریح' سیاوش شهابی در جشنواره النواة بیروت

برتری فیلم کوتاه 'تشریح' سیاوش شهابی در جشنواره النواة بیروت

"انسان و محیط زیست " عنوان هفتمین جشنواره سینمایی جایزه نواة۲۰۱۹ که شب گذشته از ...

برتری فیلم کوتاه  "تشریح" سیاوش شهابی در جشنواره النواة بیروت

برتری فیلم کوتاه "تشریح" سیاوش شهابی در جشنواره النواة بیروت

" انسان ومحیط زیست " عنوان هفتمین جشنواره سینمایی جایزه نواة۲۰۱۹ که شب گذشته از ...

برتری فیلم کوتاه  "تشریح" سیاوش شهابی در جشنواره النواة بیروت

برتری فیلم کوتاه "تشریح" سیاوش شهابی در جشنواره النواة بیروت

" انسان ومحیط زیست " عنوان هفتمین جشنواره سینمایی جایزه نواة۲۰۱۹ که شب گذشته از ...

رشته «نوازندگی پیانو ایرانی» به مقطع کارشناسی اضافه شد

رشته «نوازندگی پیانو ایرانی» به مقطع کارشناسی اضافه شد

در جلسه شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه علمی کاربردی «هنر آفرین پویان» ، رشته ...