نگرانی از وضعیت ظاهری قم یک نگرانی جدی و به‌جا است

نگرانی از وضعیت ظاهری قم یک نگرانی جدی و به‌جا است

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه برخی مسئولان دلسوز قم نیستند، ...

مشکل حذف شاملو و فروغ نیست

مشکل حذف شاملو و فروغ نیست

زهیر توکلی با بیان این‌که کتاب‌های درسی خیلی ضعیف هستند، مشکل را ساختار نظام آموزشی ...

مشکل حذف شاملو و فروغ نیست

مشکل حذف شاملو و فروغ نیست

زهیر توکلی با بیان این‌که کتاب‌های درسی خیلی ضعیف هستند، مشکل را ساختار نظام آموزشی ...

دفاع از تغییرات کتاب‌های درسی ادبیات

دفاع از تغییرات کتاب‌های درسی ادبیات

یکی از اعضای گروه تألیف کتاب‌های درسی ادبیات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به انتقادهای ...

واکنش سازمان پژوهش به انتشار لیست حذفیات کتب فارسی

واکنش سازمان پژوهش به انتشار لیست حذفیات کتب فارسی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی موارد مطرح شده در فضای مجازی در خصوص حذف برخی ...

انتظار فرج؛ عمل کردن و آماده شدن است

انتظار فرج؛ عمل کردن و آماده شدن است

عضو جامعه مدرسین عنوان کرد: انتظار فرج که تا این اندازه در روایات مورد تاکید ...

جای خالی سعدی در کتاب‌های درسی

جای خالی سعدی در کتاب‌های درسی

محمدرضا خالصی با اشاره به استفاده از اندیشه‌ها و آموزه‌های اخلاقی سعدی در کتاب‌های درسی ...

اجرای سریع مرّ قانون در برخورد با معاندین فرهنگی

اجرای سریع مرّ قانون در برخورد با معاندین فرهنگی

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای با بیان اینکه بخش اعظمی از ناهنجاری‌های اجتماعی ...