نوستالژی ماشین‌های قورباغه‌ای در تنها موزه خودروهای تاریخی کشور

نوستالژی ماشین‌های قورباغه‌ای در تنها موزه خودروهای تاریخی کشور

مسئول تنها موزه خودروهای تاریخی و کلاسیک کشور در یزد از ارزش نوستالژی خودروهای کلاسیک ...

ضرورت پاکسازی بافت جهانی یزد از خودروها

ضرورت پاکسازی بافت جهانی یزد از خودروها

مدیر حمل و نقل پاک شهرداری یزد با اشاره به حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه ...

اشتون کوچر چه خودرو‌هایی در کلکسیون‌اش دارد؟

اشتون کوچر چه خودرو‌هایی در کلکسیون‌اش دارد؟

کریستوفر اشتون کوچر که در محافل هنری او را با نام اشتون کوچر می‌شناسیم از ...

اشتون کوچر چه خودرو‌هایی در کلکسیون‌اش دارد؟

اشتون کوچر چه خودرو‌هایی در کلکسیون‌اش دارد؟

کریستوفر اشتون کوچر که در محافل هنری او را با نام اشتون کوچر می‌شناسیم از ...

اشتون کوچر چه خودرو‌هایی در کلکسیون‌اش دارد؟

اشتون کوچر چه خودرو‌هایی در کلکسیون‌اش دارد؟

کریستوفر اشتون کوچر که در محافل هنری او را با نام اشتون کوچر می‌شناسیم از ...

اشتون کوچر چه خودرو‌هایی در کلکسیون‌اش دارد؟

اشتون کوچر چه خودرو‌هایی در کلکسیون‌اش دارد؟

کریستوفر اشتون کوچر که در محافل هنری او را با نام اشتون کوچر می‌شناسیم از ...