برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ماه محرم

برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ماه محرم

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به تشریح برنامه‌های این اداره کل در ماه محرم پرداخت.

سریال‌های آی‌فیلم در محرم

سریال‌های آی‌فیلم در محرم

مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» از امشب هم‌زمان با آغاز ایام محرم از آی‌فیلم فارسی روی آنتن ...

سریال‌های آی‌فیلم در محرم

سریال‌های آی‌فیلم در محرم

مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» از امشب هم‌زمان با آغاز ایام محرم از آی‌فیلم فارسی روی آنتن ...

سریال‌های آی‌فیلم در محرم

سریال‌های آی‌فیلم در محرم

مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» از امشب هم‌زمان با آغاز ایام محرم از آی‌فیلم فارسی روی آنتن ...

اجرای 10 مجلس تعزیه‌خوانی در "خاوران"

اجرای 10 مجلس تعزیه‌خوانی در "خاوران"

همزمان با فرارسیدن دهه اول ماه محرم، فرهنگ‌سرای خاوران میزبان بیست و ششمین آیین تعزیه‌خوانی ...

اجرای 10 مجلس تعزیه‌خوانی در "خاوران"

اجرای 10 مجلس تعزیه‌خوانی در "خاوران"

همزمان با فرارسیدن دهه اول ماه محرم، فرهنگ‌سرای خاوران میزبان بیست و ششمین آیین تعزیه‌خوانی ...

اجرای 10 مجلس تعزیه‌خوانی در "خاوران"

اجرای 10 مجلس تعزیه‌خوانی در "خاوران"

همزمان با فرارسیدن دهه اول ماه محرم، فرهنگ‌سرای خاوران میزبان بیست و ششمین آیین تعزیه‌خوانی ...