کشف بقایای بناهای چند هزار ساله در ترکیه

کشف بقایای بناهای چند هزار ساله در ترکیه

یک تیم متشکل از ۵۰ باستان‌شناس و دانشمند تعدادی اتاق و ظروف سفالین ۵ هزار ...

کوتاه از فرهنگ‌وهنر - ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

کوتاه از فرهنگ‌وهنر - ۱۳۹۸/۰۶/۱۱