«تمشک طلایی» برای بدترین‌های سینمای ۲۰۱۸/ ترامپ بالاخره برنده شد!

«تمشک طلایی» برای بدترین‌های سینمای ۲۰۱۸/ ترامپ بالاخره برنده شد!

برندگان سی‌ونهمین دوره جوایز تمشک طلایی با انتخاب بدترین‌های سینما در سال ۲۰۱۸ معرفی شدند.

«تمشک طلایی» برای بدترین‌های سینمای ۲۰۱۸/ ترامپ بالاخره برنده شد!

«تمشک طلایی» برای بدترین‌های سینمای ۲۰۱۸/ ترامپ بالاخره برنده شد!

برندگان سی‌ونهمین دوره جوایز تمشک طلایی با انتخاب بدترین‌های سینما در سال ۲۰۱۸ معرفی شدند.