چرخ تاکسی به یاری چرخ گردشگری استان مرکزی می‌آید

چرخ تاکسی به یاری چرخ گردشگری استان مرکزی می‌آید

دوره آموزشی توانمندسازی مهارت‌های رانندگان تاکسی در حوزه خدمات گردشگری و اصول رفتار با گردشگر ...

آغاز به کار تاکسی هوایی در ۲ مسیر تا پایان سال

آغاز به کار تاکسی هوایی در ۲ مسیر تا پایان سال

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی تاکسی هوایی حداقل در دو ...

طرح ویژه برای تسهیل آمدوشد نمایشگاه

طرح ویژه برای تسهیل آمدوشد نمایشگاه