واقعا ترامپ از قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت خبر ندارد؟!

واقعا ترامپ از قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت خبر ندارد؟!

تهدید ترامپ برای حمله به ۵۲ سایت ایران طبق قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت سازمان ملل ...

یکی از نسل اولی‌های مرمت آثار تاریخی درگذشت

یکی از نسل اولی‌های مرمت آثار تاریخی درگذشت

یکی از کارشناسان وزارتخانه میراث فرهنگی خبر داد: «فرهاد کهریز» از نسل اولی‌های دانشجویان مرمت ...

چرا از گردشگری ادیان غافلیم؟

چرا از گردشگری ادیان غافلیم؟

حضور پر رنگ شهروندان در محله جلفا و تحمل انتظاری طولانی، پشت در کلیسای وانک ...

چرا از گردشگری ادیان غافلیم؟

چرا از گردشگری ادیان غافلیم؟

حضور پر رنگ شهروندان در محله جلفا و تحمل انتظاری طولانی، پشت در کلیسای وانک ...

چرا از گردشگری ادیان غافلیم؟

چرا از گردشگری ادیان غافلیم؟

حضور پر رنگ شهروندان در محله جلفا و تحمل انتظاری طولانی، پشت در کلیسای وانک ...

شاید از این ستون به آن ستونِ «دارالفنون» فرجی شود...

شاید از این ستون به آن ستونِ «دارالفنون» فرجی شود...

دو اتفاق تاریخی نزدیک به هم یکی ساخت مدرسه‌ی تاریخی دارالفنون به عنوان نخستین دانشگاه ...

این مُهر ۴۰۰۰ ساله را نماد محیط زیست کنید

این مُهر ۴۰۰۰ ساله را نماد محیط زیست کنید

«فعالان میراث فرهنگی و محیط زیست لرستان، با ساختِ مولاژ از یک مُهر باستانی چهار ...

کشف مقبره‌های رومی و آنگلوساکسون در بریتانیا

کشف مقبره‌های رومی و آنگلوساکسون در بریتانیا

چندین اثر باستانی رومی و آنگلوساکسون که باستان‌شناسان از آن‌ها به عنوان آثاری «‌بی‌نظیر» یاد ...

کشف مقبره‌های رومی و آنگلوساکسون در بریتانیا

کشف مقبره‌های رومی و آنگلوساکسون در بریتانیا

چندین اثر باستانی رومی و آنگلوساکسون که باستان‌شناسان از آن‌ها به عنوان آثاری «‌بی‌نظیر» یاد ...