«شوبیل» با حضور ۶ بازیگر روی صحنه می‌رود

«شوبیل» با حضور ۶ بازیگر روی صحنه می‌رود

بازیگران نمایش «شوبیل» به کارگردانی محمدرضا قلمبر معرفی شدند.