انتقاد رولاند امریش از اجتناب فیلم‌های هالیوود از تغییرات اقلیمی

انتقاد رولاند امریش از اجتناب فیلم‌های هالیوود از تغییرات اقلیمی

کارگردانی که با لقب استاد فاجعه شناخته می‌شود، هالیوود را به دلیل اجتناب کردن از ...

تهدید جدی برای بناهای تاریخی یونان

تهدید جدی برای بناهای تاریخی یونان

تغییرات اقلیمی به یک تهدید جدی برای بقای آثار و مکان‌های باستانی یونان از جمله ...

برگزاری مراسم پایانی جایزۀ «هفت اقلیم»

برگزاری مراسم پایانی جایزۀ «هفت اقلیم»

مراسم پایانی هشتمین دورۀ جایزۀ ادبی «هفت اقلیم» برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم پایانی جایزۀ «هفت اقلیم»

برگزاری مراسم پایانی جایزۀ «هفت اقلیم»

مراسم پایانی هشتمین دورۀ جایزۀ ادبی «هفت اقلیم» برگزار می‌شود.

جای خالی معضلات زیست‌بومی در داستان

جای خالی معضلات زیست‌بومی در داستان

فرهاد کشوری با تأکید بر این‌که نوشتن اثر داستانیِ بدون اقلیم امکان ندارد، می‌گوید: ایرادی ...

بحثی درباره ادبیات اقلیمی و بومی

بحثی درباره ادبیات اقلیمی و بومی

هادی خورشاهیان می‌گوید: به این نتیجه نرسیده‌ام که به ادبیات اقلیمی و بومی بی‌توجه شده‌ایم.

نویسنده‌هایی که نمی‌توانند به‌دردبخور بنویسند

نویسنده‌هایی که نمی‌توانند به‌دردبخور بنویسند

منیرالدین بیروتی می‌گوید: تا نویسنده جایی را که در آن زندگی می‌کند و فرهنگش را ...

رنگ‌، جانی تازه در کالبد خاکستری شهر

رنگ‌، جانی تازه در کالبد خاکستری شهر

رنگ یکی از عناصر مهم و هویت بخش عرصه‌های شهری به شمار می‌رود که وجودش ...

تغییرات اقلیمی، دشمن بزرگ میراث جهانی یونسکو

تغییرات اقلیمی، دشمن بزرگ میراث جهانی یونسکو

تغییرات آب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های روز دنیا، در حال ایجاد تاثیرهای ویرانگری بر ...