موزه‌های تهران دوشنبه تعطیل است

موزه‌های تهران دوشنبه تعطیل است

مدیر اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی خبر داد: دوشنبه ۱۶ دی موزه‌های زیر ...

استعفاء معاون میراث فرهنگی تهران

استعفاء معاون میراث فرهنگی تهران

معاون میراث فرهنگی استان تهران حدود یک هفته پیش از سمت خود استعفاء کرده است. ...

استعفاء معاون میراث فرهنگی تهران

استعفاء معاون میراث فرهنگی تهران

معاون میراث فرهنگی استان تهران حدود یک هفته پیش از سمت خود استعفاء کرده است. ...

دستگیری ۵ حفار غیرمجاز در قلعه تاریخی رباط کریم

دستگیری ۵ حفار غیرمجاز در قلعه تاریخی رباط کریم

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان تهران از دستگیری پنج نفر از حفاران ...