دشمن به‌دنبال ایجاد ابهام در شخصیت پیشکسوتان دفاع مقدس است

دشمن به‌دنبال ایجاد ابهام در شخصیت پیشکسوتان دفاع مقدس است

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‎های دفاع مقدس لرستان گفت: دشمن به‌دنبال ایجاد ابهام در ...

دشمن به‌دنبال ایجاد ابهام در شخصیت پیشکسوتان دفاع مقدس است

دشمن به‌دنبال ایجاد ابهام در شخصیت پیشکسوتان دفاع مقدس است

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‎های دفاع مقدس لرستان گفت: دشمن به‌دنبال ایجاد ابهام در ...

شورای نگهبان ایراد گرفت، میراث‌فرهنگی پیشنهاد داد

شورای نگهبان ایراد گرفت، میراث‌فرهنگی پیشنهاد داد

چهار ایراد شورای نگهبان به بخش‌هایی از طرح «مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی» ...

شورای نگهبان ایراد گرفت، میراث‌فرهنگی پیشنهاد داد

شورای نگهبان ایراد گرفت، میراث‌فرهنگی پیشنهاد داد

چهار ایراد شورای نگهبان به بخش‌هایی از طرح «مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی» ...