بررسی کتابی درباره تئاتر کاستلوچی

بررسی کتابی درباره تئاتر کاستلوچی

کتاب «تئاتر رومئو کاستلوچی و ائتلاف رافائل سانزیو» نوشته‌ دورتا سمنویچ با ترجمه‌ مهدی مشهور ...