باستان‌شناسان ایرانی و آلمانی به جنوب کرمان رفتند

باستان‌شناسان ایرانی و آلمانی به جنوب کرمان رفتند

سرپرست ایرانی هیات باستان‌شناسی جنوب استان کرمان، از حضور هیئت مشترک باستان‌شناسی ایران و آلمان در ششمین فصل از پژوهش‌های باستان‌شناسی جنوب استان کرمان در این محوطه‌ی تاریخی با هدف مستندنگاری تپه‌ها و محوطه‌های شناسایی شده در پنج فصل گذشته خبر داد.

شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 23:51

، نادر علیداد سلیمانی با بیان این که در پنج فصل پژوهش‌های باستان‌شناسی انجام شده، بخش زیادی از این حوزه مطالعه شده است، حاصل فعالیت باستان‌شناسان ایرانی و آلمانی را شناسایی ۲۷۴ تپه، محوطه و ابنیه تاریخی دانست و افزود: قدیمی‌ترین استقرارهای مشاهده شده متعلق به دوره نوسنگی است که تا دوره‌های مختلف اسلامی تداوم دارد.

این باستان‌شناس با تاکید بر این‌که حوزه مورد مطالعه این هیات هفت شهرستان جنوبی استان کرمان یعنی «جیرفت»، «کهنوج»، «عنبرآباد»، «فاریاب»، «رودبار»، «قلعه گنج»و «منوجان» است، این شهرها را مربوط به حوزه‌های فرهنگی هلیل‌رود دانست و گفت: این بخش از استان کرمان از غنای فرهنگی تاریخی قابل توجهی برخوردار است .

روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری همچنین گزارش داد ششمین فصل بررسی باستان شناسی جنوب استان کرمان با همکاری پرفسور فلزنر سرپرست آلمانی هیئت باستان شناسی از دانشگاه توبینگن در حال انجام است.  

انتهای پیام

ثبت نظر

ارسال