Fa En پنجشنبه 8 اسفند 1398 ساعت 20 و 59 دقیقه

طراحی باغ غدیر تغییر می کند/ تولی گری چندارگان در برنامه های فرهنگی/ تنها هزینه نگهداری مراکز فرهنگی با مناطق است

طراحی باغ غدیر تغییر می کند/ تولی گری چندارگان در برنامه های فرهنگی/ تنها هزینه نگهداری مراکز فرهنگی با مناطق است

سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 12:37

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارگ خبر به نقل از برنا

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، رضا اخوان با اشاره به اینکه هدف گذاری ما در منطقه 4 برای اجرای برنامه های فرهنگی، براساس زیرساخت هایی مانند وجود مجموعه باغ غدیر با کاربری فرهنگی، گردشگری، مذهبی، ورزشی و ... در این منطقه است، اظهار کرد: برای استفاده بهتر از زیرساخت های موجود، در راستای بازنگری، تغییر طراحی فضاهای باغ غدیر را در نظر داریم چراکه این کالبد بر اساس نیاز زمان خود شکل گرفته است.

ثبت نظر

ارسال