Fa En پنجشنبه 1 اسفند 1398 ساعت 18 و 43 دقیقه

بکارگیری ظرفیت انجمن های علمی گروه پزشکی در تقویت زیرساخت ها

بکارگیری ظرفیت انجمن های علمی گروه پزشکی در تقویت زیرساخت ها

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: استفاده از ظرفیت های انجمن های علمی گروه پزشکی کشور، نقطه عطفی در توسعه زیرساخت های غیردولتی در حوزه علوم پزشکی است.

پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 2:53

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ارگ خبر به نقل از مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، تفاهم نامه بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) و مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی کشور منعقد شد.

دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت با ابراز خرسندی از امضای این تفاهم نامه گفت: انعقاد این تفاهم نامه و فعالیت در حوزه های مشابه آن، نقطه عطفی در توسعه زیرساخت های غیردولتی در حوزه علوم پزشکی است که ضمن تقویت انجمن های مختلف، دستاوردهای آن در سالهای بعد متبلور خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد انجمن ها طبق فرمول تعیین شده و با حمایت و مدیریت و راهبری و پشتیبانی سازمان نظام پزشکی از بودجه اختصاص یافته به این تفاهم نامه، بهترین بهره وری را داشته باشند و گزارش سیاستی جامع و کاملی ارائه بدهند.

در ادامه دکتر قاسم جان بابایی معاونت درمان وزارت بهداشت ضمن تقدیر از انجمن های علمی گروه پزشکی ایران در راستای تدوین استانداردهای خدمت و تالیف راهنمای بالینی و گایدلاین ها افزود: لازم است در وزارت بهداشت فضایی برای اعضای انجمن های رشته های مادر در نظر گرفته شود و از انجمن ها به عنوان ناظر استفاده شود.

وی افزود: قانونی شدن فعالیت های مشترک بین انجمن ها و معاونت درمان باعث خرسندی است و ابراز امیدواری کرد معاونت درمان در این تفاهم نامه نقش موثری ایفا کند.  

دکتر ایرج فاضل رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران از انجمن ها با عنوان حلقه رابط بین افکار عمومی جامعه پزشکی با مدیران بالادستی یاد کرد و تاکید کرد: اقدامات و تفاهم نامه های مشابه می تواند زمینه ساز همکاری خوبی بین قانونگذاران و دریافت کنندگان خدمات باشد.

دکتر شهرام یزدانی معاون مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) نیز ضمن برشمردن اهمیت نقش انجمن ها در این تفاهم نامه خاطرنشان کرد: با انعقاد این تفاهم نامه تنها بخش کوچکی از نیروی بالقوه انجمن ها شکوفا می شود لذا پتانسیل های زیادی باقی می ماند.

مراسم انعقاد تفاهم نامه بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) و مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی کشور با حضور دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی، دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر ایرج فاضل رئیس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و سایر مدیران برگزار شد.

این تفاهم‌نامه‌ همکاری مشترک با هدف تقویت همکاری‌های علمی و تحلیل‌های کارشناسی و به منظور افزایش مشارکت بدنه‌ خبرگانی علوم پزشکی کشور در تولید مستندات کاربردی و کمک به اخذ تصمیمات قوی‌تر مبتنی بر شواهد به امضای طرفین رسید.

بر اساس این تفاهم نامه وزارت بهداشت متعهد شد ضمن انجام حمایت های لازم و بسترسازی برای تحقق اهداف تفاهم نامه، در تعیین اولویت های تحقیقاتی مشارکت فعال داشته و بر عملکرد انجمن ها در انجام تعهدات موضوع تفاهم نامه نظارت داشته باشد.

این تفاهم نامه برای ۳ سال آینده تنظیم شده و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است لذا تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری ،اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد تفاهم نامه مذکور با توافق و تایید طرف های تفاهم نامه انجام خواهد شد.

همچنین مقرر شد اعتبار قراردادهای همکاری که در چارچوب این تفاهم نامه امضا می شوند پس از پایان اعتبار تفاهم نامه و تا خاتمه قرارداد به قوت خود باقی باشد.

این تفاهم نامه به منزله چارچوب کلی همکاری متقابل بین اعضاست و حقوق مادی و معنوی پژوهشگران، تابع مقررات پژوهشی مصوب خواهد بود و در صورتی که اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به دانش فنی یا اختراعی منتهی شود، نتایج حاصله نسبت به فعالیت به طرفین تفاهم نامه اختصاص خواهد یافت.

کد خبر 4851601

ثبت نظر

ارسال